Back to top

Serge Tonnar & Legotrip

Casting Chouersänger/innen

Concours | Musique

MASKéNADA & INECC

Tournée Oktober 2019
De Serge Tonnar & Legotrip maachen eng Tournée duerch Kierchen & Kapellen a sichen dofir Chouersänger/innen.

Viraussetzungen:

  • Sange kënnen (an dat op Lëtzebuergesch)
  • Noute liesen (an/ oder ganz gutt Gehéier)
  • Groussjäreg sinn
  • Disponibel sinn fir 12 Concerten am Oktober 2019

Casting:
1 Lidd gëtt um Casting gesongen, wat d’Participanten sech selwer kënnen eraussichen
1 Lidd wou d’Nouten an d‘Opnam bei der Umeldung geschéckt gëtt.

Umellen bis den 19.03.2019 mat engem klenge musikaleschen CV op www.inecc.lu

Fichier attaché Taille
casting flyer.pdf 168.78 Ko

Organisateur

INECC Luxembourg
2, rue Sosthène Weis
2722 Luxembourg
Luxembourg

CRITERES POUR CET APPEL:

Délai de candidature:
Bénéficiaire: Individuel
Résident / nationalité du bénéficiaire: LU